Samen opnieuw op volle kracht met een gezond re-integratiebeleid

Onze nieuwe campagne ‘Samen opnieuw op volle kracht met een ... gezond re-integratiebeleid’ vraagt aandacht voor het re-integratiebeleid in ondernemingen en organisaties. En dat is nodig. Want langdurig zieken zijn er op bijna elke werkvloer.


Nog geen re-integratiebeleid is op jouw werkvloer?

Er zijn wel langdurig zieke werknemers, maar men zoekt enkel naar oplossingen als er een probleem is? En men denkt ook niet na over hoe men kan voorkomen dat collega's langdurig ziek worden?

We ontwikkelden hiervoor een "re-integratie-scan". Een kort maar krachtig instrument. Zo komen we te weten hoe re-integratie op jouw werkvloer moeten aangepakt worden. Daarna pakken we die samen aan.

We pakken het samen aan

1. Een goed preventie- en personeelsbeleid voorkomt veel

Op elke werkvloer zijn er langdurig zieken. Vraag binnen het CPBW op hoeveel dit er zijn, in welke functies en in welke afdelingen. Zo kom je de oorzaken te weten, en kan je die aanpakken.

Zet ook het onthaal- en opleidingsbeleid op de agenda van het sociaal overleg. Een goed onthaal is cruciaal om je wegwijs te maken op het werk, opleiding is nodig om bij te blijven.  

2. Hou contact met de langdurig zieken, en volg hun re-integratie op

Langdurig zieke collega’s vervreemden van het werk. Houd contact met hen, zodat hun terugkeer mogelijk blijft.

En zorg dat de werkvloer voorbereid wordt op de collega die terugkeert naar het werk. Vanuit het CPBW heb je het recht om die collega hierin bij te staan.

3. Zoek mee naar aangepast werk

Bij re-integratie is vaak (tijdelijk) aangepast werk nodig. Er zijn veel mogelijkheden om het werk aan te passen:

  • aanpassing van de werkplaats: werkpostaanpassingen, toegankelijke gebouwen… 
  • aanpassing van de taakinhoud: jobvariatie, jobrotatie, herscholing…
  • aanpassing van de arbeidstijd: glijdende uren, progressief werken, deeltijds werken…
  • aanpassing van de arbeidsorganisatie: invoering van tele-of thuiswerk, aansturing van leidinggevenden… 

 

Verplicht op agenda CPBW

De re-integratiewetgeving verplicht werkgevers jaarlijks het re-integratiebeleid te bespreken én te evalueren in het CPBW.

Bereid jou daar op voor. Onze diversiteitsconsulenten ondersteunen je hierbij.

Samen met je ABVV-diversiteitsconsulent

Alle ABVV’ers kunnen bij onze ABVV-diversiteitsconsulenten terecht met vragen of problemen over re-integratie van langdurig zieke werknemers.

De diversiteitsconsulenten luisteren naar de situatie van de delegees en zijn werkvloer.

We maken een grondige analyse van de situatie, en zoeken naar de oorzaken. Samen bekijken we mogelijke oplossingen, altijd in overleg met de betrokken beroepssecretarissen. Zo komen we tot een plan van aanpak dat je kan gebruiken in het overleg met je werkgever.

De contactgegevens van onze ABVV-diversiteitsconsulenten, en meer uitleg over onze manier van werken vind je op www.scanjewerkvloer.be.

Downloads

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

re-integratie