Hoe controleert de VDAB werklozen?

Ben je volledig werkloos? Vanaf 1 januari 2016 controleert de VDAB of je actief naar werk zoekt, en dat kan bewijzen.


Waarom word ik gecontroleerd?

Wanneer je een werkloosheidsuitkering krijgt, heb je een aantal plichten:

 • Je moet tijdens de volledige duur van je werkloosheid ingeschreven zijn als werkzoekende en beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Dat betekent dat je een aangeboden job of opleiding niet zonder een heel goede reden mag weigeren.
 • Je moet actief meewerken aan alle acties die de VDAB je voorstelt (begeleiding, opleiding, werkervaring…).
 • Je moet zelf actief op zoek gaan naar werk.

Men controleert of je aan deze plichten voldoet.

Wie controleert mij?

Vanaf 1 januari 2016 doet de VDAB de controle.

Hoe controleert de VDAB mij tijdens mijn zoektocht naar werk?

1. Begeleiding via het afsprakenblad

De VDAB adviseert je over wat jij kan doen om een job te vinden. Of geeft je opdrachten die je moet uitvoeren. De VDAB bekijkt welke ondersteuning (opleiding, extra begeleiding, werkplekleren...) noodzakelijk en mogelijk is.

Dat is niet vrijblijvend! De VDAB maakt met jou een aantal afspraken. Dit kan gaan over een opleiding of sollicitatietraining die je moet volgen, een aantal sollicitaties die je moet doen, je VDAB dossier online ('Mijn Loopbaan') dat je correct moet instellen...

De VDAB noteert alles wat er van je verwacht wordt in een afsprakenblad.

 • Volg je deze afspraken op? Dan loopt de begeleiding gewoon verder en je begeleider maakt vervolgafspraken op een nieuw afsprakenblad.
 • Volg je deze afspraken niet op? Dan geeft de VDAB je 'formele afspraken' (zie2). Hiermee krijg je het signaal dat je begeleider vindt dat 'niet goe (genoeg) bezig bent'

2. Begeleiding via formele afspraken

Als je de afspraken niet nakomt, legt je begeleider je formele afspraken op.
Er zijn nog andere situaties waarbij de VDAB direct overgaat tot formele afspraken, bijvoorbeeld:

 • Je komt regelmatig te laat, of je gaat onzorgvuldig om met afspraken die de VDAB met je maakt.
 • Je kan de VDAB weinig of niets vertellen of voorleggen over wat je al hebt gedaan om werk te zoeken.

Hou er rekening mee dat werkgevers de VDAB makkelijk kunnen melden welke indruk jij op hen maakt. Krijgt de VDAB een melding dat je bv. onbeleefd of niet-geïnteresseerd overkwam? Dan is dit voor de VDAB een bijkomend element om je via formele afspraken strikter op te volgen.

Formele afspraken zijn dus een eerste verwittiging: de VDAB vindt dat je niet goed bezig bent. Je begeleider noteert ook deze afspraken en je moet deze ondertekenen.

 • Volg je de afspraken correct op?
  Dan krijg je na verloop van tijd terug een gewoon afsprakenblad (zie 1).
 •  Volg je de afspraken niet op?
  Dan gaat de VDAB over tot ‘ultieme afspraken’ (zie 3). Hiermee geeft je begeleider een laatste keer het signaal dat je volgens hem/haar ‘absoluut niet goed bezig’ bent.

3. Ultieme afspraken

Als je de formele afspraken niet nakomt, dan maakt de VDAB ultieme afspraken. Dit zijn ‘afspraken van de laatste kans’.Een verhoor bij de controledienst is niet meer veraf als je niet actief naar werk zoekt en/of niet voldoende meewerkt met je begeleider.

Vanaf dat moment krijg je 1 maand de tijd om de VDAB te bewijzen dat je de nodige stappen zet om een job te zoeken of te vinden.

 • Volg je deze ultieme afspraken correct op? Dan krijg je na verloop van tijd terug formele afspraken (zie 2) of een gewoon afsprakenblad (zie 1).
 • Volg je deze afspraken niet op? Dan stuurt de VDABbegeleider jouw dossier naar de VDAB-controledienst. Deze dienst kan je een sanctie geven, dus jouw uitkering (tijdelijk) afpakken.

Wanneer dreig ik een sanctie te krijgen?

1. Als je de 'ultieme afspraken' niet nakomt binnen de termijn van 1 maand.

2. Wanneer de VDAB een afspraak met je maakt, moet je hier altijd op ingaan. Doe je dit éénmaal niet? Dan stuurt de VDAB jou een aangetekende brief met een nieuwe afspraakdatum. Ga je hier ook niet op in? Dan komt je dossier bij de controledienst van de VDAB en dreigt een onmiddellijke sanctie.

3. Krijg je van de VDAB een sollicitatie-opdracht? (dit mag enekel na een persoonlijk gesprek!). Dan moet je op deze vacature solliciteren! Solliciteer je niet voor een vacatureverwijzing? Ook dan komt je dossier bij de controledienst van de VDAB en dreigt dus een onmiddellijke sanctie.

4. Als je de afspraken niet naleeft van een andere organisatie die jou, in opdracht van de VDAB, begeleidt of opleidt.

5. Als je je aanmeldt voor een opleiding, maar afhaakt bij de start ervan.

Wat gebeurt er als mijn dossier bij de VDAB-controledienst terechtkomt?

 • Je krijgt een brief met een uitnodiging voor verhoor.
 • Kom met die uitnodiging zo snel mogelijk langs bij het ABVV. Wacht niet tot het laatste ogenblik!.
 • Binnen de 14 dagen na het verhoor stelt de VDAB je op de hoogte van de sanctie die je krijgt.
 • De sanctie gaat in vanaf de vierde week nadat de VDAB jou de beslissing toegestuurd heeft.

Belangrijke tip bij je zoektocht naar werk

 • Hou goed een kopie bij van je sollicitaties en de reacties van werkgevers, inschrijvingen bij interimkantoren, telefonische contacten...
 • Kan je goed overweg met de computer? Bewaar alles in jouw persoonlijke sollicitatiemap van de VDAB via ‘Mijn Loopbaan’ (www.vdab.be/mijnloopbaan).
 • Ben je daar niet goed in, bewaar alles dan zorgvuldig op papier. Dat mag, ook al dringt de VDAB aan om dit in te brengen in hun computersysteem.

Wanneer en hoe helpt het ABVV mij?

Merk je één van de volgende zaken in je contact met de VDAB of een andere organisatie die je begeleidt:

 • Je krijgt verkeerde vacatures of je moet solliciteren op een vacature die je niet ziet zitten.
 • Je begrijpt de afspraken niet of het lukt je niet om te doen wat men vraagt. Voorbeeld: je moet je online VDAB-dossier (‘Mijn Loopbaan’) vervolledigen terwijl je niet goed met de computer kan werken.
 • Je wil aftoetsen wat je bij de VDAB wel of niet kan inbrengen over je persoonlijke situatie.

* * *

Heb je een goed contact met de VDAB?
Bespreek dit dan zo snel mogelijk me je VDAB-begeleider.

Durf je dit niet rechtstreeks met je begeleider bespreken?
Contacteer dan je ABVV-kantoor. Onze ABVV-loopbaanconsulenten kunnen bij de VDAB tussenkomen. Zij kunnen je verder helpen en:

 • kennen jouw rechten en plichten. Zij kunnen je informeren over wat de VDAB van jou mag verwachten en wat jij van de VDAB mag verwachten.
 • kunnen samen met jou bekijken welke extra ondersteuning nodig en mogelijk is, zodat je de afspraken toch kan waarmaken.
 • kunnen bemiddelen met je begeleider om de afspraken bij te sturen of extra hulp te organiseren, zodat de (nieuwe) afspraken voor jou (wel) haalbaar worden. 

Een uitnodiging voor verhoor op de VDAB ontvangen?

Kom onmiddellijk met deze brief naar het ABVV zodat we je verhoor op de VDAB tijdig kunnen helpen voorbereiden.

Zeker te onthouden

 • Elke werkzoekende moet zelf actief op zoek gaan naar werk.
 • De VDAB controleert je zoekgedrag. Hou dus steeds een kopie bij van je sollicitaties, bij voorkeur via www.vdab.be/mijnloopbaan, maar op papier mag ook.
 • Je moet alle afspraken die de VDAB met je maakt steeds nakomen.
 • Doe je dat niet, dan gaat de VDAB je strenger beginnen opvolgen.
 • Als de VDAB je een sollicitatie-opdracht geeft, moét je solliciteren.
 • Ontvang je een uitnodiging voor verhoor van de VDAB, kom dan onmiddellijk naar het ABVV.

Downloads

ContactbonIk wil:

Ik wens een gesprek met een loopbaanconsulent in


Velden met een * zijn verplicht

Gratis voor ABVV-leden
Nog geen lid? Word het dan snel!

 •  Toegang tot al onze dienstverlening
 •  Op de bres voor jouw rechten
 •  Gratis cursussen
 •  ...

Lees ook

Zoek op trefwoord

controle VDAB werkloosheidsuitkering werkzoekenden