Gelijke kansen op werk - Voor iedereen

Omdat diversiteit belangrijk is en blijft. En omdat delegees op de ondersteuning van de diversiteitswerking kunnen blijven rekenen.

Vlaams ABVV | 2014
Folder
Gratis


Doelgroep: Militanten en delegees
Prijs: Gratis

Diversiteit op de agenda van het sociaal overleg in alle ondernemingen en organisaties !

Allochtoon? Laaggeschoold en jong? Met een arbeidshandicap? 50-plus en werkzoekend? Wie bij een van deze groepen hoort en werk zoekt, heeft het moeilijker dan veel anderen. Dat is niet zozeer het gevolg van eigen keuzes, maar veeleer van geen keuze. Tegen deze onrechtvaardigheid verzetten wij ons en vragen de hulp van de delegees.

Syndicale dienstverlening voor delegees

Delegees die diversiteit willen aankaarten in hun bedrijf of onderneming, doen dat via het sociaal overleg. Elke delegee die dat wil, krijgt ondersteuning van een ABVV diversiteitsconsulent. De diversiteitsconsulenten willen de drempels naar werk wegwerken en de ogen openen voor ongelijke behandeling en discriminatie. Ons doel is meer gelijkheid op de werkvloer: gelijke omstandigheden, gelijke contracten, eerlijke arbeidsrelaties voor iedereen.

Collectieve aanpak en individuele ondersteuning

Onze aanpak is collectief: via de syndicale agenda. Als delegee sta je niet alleen voor deze soms moeilijke opdracht. De diversiteitsconsulenten zijn er om je te helpen. Een seintje volstaat voor een afspraak.

Downloads