Aan het werk met een arbeidshandicap

In deze brochure maak je kennis met de term arbeidshandicap en de bijhorende maatregelen.

Vlaams ABVV | 2013
Brochure | 38 blz.


Doelgroep: Werkzoekenden

We geven een antwoord op volgende vragen:

  • Wanneer kom ik in aanmerking voor een erkenning arbeidshandicap?
  • Wat moet ik hiervoor doen?
  • Wat betekent dit voor mijn rechten en plichten als werkzoekende?
  • Op welke ondersteuningsmaatregelen kan ik terugvallen als ik een erkende arbeidshandicap heb?
  • Heeft het ook voordelen om als werknemer een erkenning arbeidshandicap te hebben?

Bestelbon Publicaties


Ik bestel volgende publicaties
Velden met een * zijn verplicht

Het Vlaams ABVV en zijn vzw's verwerken persoonsgegevens volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (=AVG).

Als je meer wenst te weten over ons Privacybeleid, surf dan naar http://www.vlaamsabvv.be/privacy.