Verlies biodiversiteit risico voor tewerkstelling

Nieuw rapport analyseert de relatie tussen duurzaam beheer van de biodiversiteit en tewerkstelling. Slagen we er in om het natuurlijk kapitaal duurzaam te beheren dan kan dit tewerkstelling creëren.


De vergeten crisis

Van alle crisissen is het verdwijnen van de biodiversiteit het minst bekend. Terwijl soorten aan een zorgwekkend tempo uitsterven. 

In een economische (crisis)logica hebben we vandaag weinig affiniteit met het verdwijnen van plant-, diersoorten en natuur. Nochtans is iedereen afhankelijk van de biodiversiteit, de gratis milieudiensten (bijv. lucht) en de beschikbare grondstoffen (biomassa, vis, enz.) die de natuur levert.

Oorzaken en gevolgen

Onduurzame landbouwpraktijken (palmolieplantages, erosie, pesticiden, soya boerderijen, enz.) projectontwikkelaars, infrastructuurwerken, toerisme, ontginning van grondstoffen (boorplatforms, mijnbouw, enz.), verontreiniging, enz. tasten de natuur aan.

Het verlies aan natuur ondermijnt de voedselzekerheid, versterkt de groeiende ongelijkheid, treft de economie en ondergraaft de menselijke gezondheid en welzijn. De klimaatverandering is het extra ingrediënt die van de situatie een gevaarlijke cocktail maakt.

Biodiversiteit en jobs

In Europa is 7% (14,6 miljoen jobs) van de tewerkstelling direct afhankelijk van de natuur. In minder ontwikkelde landen loopt dit op tot 35% (927 miljoen jobs). Tellen we de sectoren er bij op met een indirecte relatie dan loopt het cijfer op tot 84% voor de minder ontwikkelde landen en 55% voor Europa.

De roofbouw op het natuurlijk kapitaal zet de werkgelegenheid in deze sectoren onder druk. Duurzaam beheer van de natuurlijke rijkdommen kan echter meer jobs creëren. Biologische landbouw levert bijvoorbeeld 1/3de meer jobs op in vergelijking met de traditionele landbouw. Duurzaam bosbeheer zou wereldwijd 10 miljoen nieuwe jobs opleveren. En een herstel van de vispopulatie in Europa zou tot 28% meer jobs in de sector kunnen opleveren.

Werknemersparticipatie

Het rapport beschrijft het werk van voortrekkers binnen de Europese en Zuid-Amerikaanse vakbonden.

Via beleidsadvisering, opleiding, campagnes, audits voor milieuvriendelijk management, arbeidsmarktbeïnvloeding, vergroening van de fiscaliteit, enz. willen ze een duurzaam beheer van de biodiversiteit en milieudiensten realiseren waaruit jobkansen voortkomen.

Duurzame ontwikkeling niet alleen goed voor het milieu

De financiële en economische crisis deed de werkgelegenheid dalen. Een rechtvaardige transitie naar een duurzaam beheer van onze planeet biedt kansen op nieuwe jobs. Jobs die de planeet beschermen en kansen biedt aan werknemers om een leven op te bouwen.

Downloads

Lees ook

Andere sites

Zoek op trefwoord

duurzame ontwikkeling groene economie groene jobs milieu militanten